Diolch i gynllun newydd rhwng Gŵyl Ffilm Ieuenctid Ryngwladol Wicked Wales a’r International Youth Media Summit (IYMS) yn Nepal, bydd gwneuthurwyr ffilm ifanc o Gymru ac India a Nepal yn gwneud ffilmiau byrion i ddathlu eu gwledydd, a hybu eu diwylliannau a’u hieithoedd.

Y pedwar criw sy’n gwneud y ffilmiau byrion yng Nghymru yw:

  • Ffion Pritchard, artist o Fangor, a fydd yn gweithio ar brosiect celf gymunedol gyda phobol ifanc ym Mhenygroes;