Mae Gareth Jones wedi bod yn adarwr brwd ers ei blentyndod ac yn rhannu ei frwdfrydedd gyda phobl eraill ar deithiau gwylio adar.

Mae wedi gosod cannoedd o focsus yn y coed er mwyn cynyddu nifer yr adar sy’n nythu yng Ngwynedd…