Mae ganddyn nhw fan fach i werthu’r melysfwyd yng Nghricieth ac maen nhw yn gobeithio agor rhagor o siopau yn y dyfodol agos…