Clecs Caron – Sara Stephens

Mae criw Caron360 wedi penderfynu mynd ati i gynnal cyfweliad misol gyda rhai o drigolion yr ardal, a’r mis yma, tro Sara Stephens yw hi yn y sedd boeth!