Roedd hi’n ganlyniad gwael iawn i Blaid Cymru yn ôl yr arbenigwyr. Pam felly fy mod i, fel aelod oes o’r Blaid honno, yn ddyn hapus iawn?