Nawr mae’r fam a’r mab wedi creu rhai ar batrwm hen grawiau llechi broydd y chwareli. Ai dyma fydd y patrwm poblogaidd nesaf ar gyfer celfi cartrefi Cymraeg? 

Dros flwyddyn cyfyngiadau covid, mae cwmni bach creu lamplenni mam a mab o’r Felinheli yng Ngwynedd wedi bod yn ffynnu.