Yr wythnos ddiwethaf, fe gafodd pobol y cyfle i wylio rhagflas o ddarn o theatr ‘drydanol’ gan Gwmni’r Frân Wen…

Ychydig dros wythnos cyn etholiad Senedd Cymru eleni, roedd digwyddiad theatrig arbennig o gynhyrfus yn digwydd ar-lein, yn trafod y galw am annibyniaeth i Gymru.