Mae hi’n ddeng mlynedd ers i fi gyfri pob un fenyw yng Nghaerdydd – y rhai carreg ac efydd, ta beth. Ar y pryd, ro’n i wedi bod yn ceisio treulio llai o amser ar fy ffôn – ac un o sgil-effeithiau rhoi’r ddyfais yn dy boced, yw dy fod yn codi dy olwg.