Mae siopau cebabs wedi dod yn rhan annatod o’r Stryd Fawr mewn trefi a phentrefi ar hyd a lled y wlad. Er bod gan gebabs enw am fod yn fwyd tecawe ar ôl noson allan, mae’r ddelwedd honno yn dechrau newid. Mae nifer o siopau cebabs yng Nghymru wedi cyrraedd rhestr fer y British Kebab Awards eleni. Yma mae perchnogion pedair o’r siopau sydd yn y ras am deitl ‘Siop Gebabs Orau Cymru’, yn dweud beth sy’n