Mae un o gynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Gwynedd wedi sicrhau cefnogaeth draws bleidiol i’w chynnig bod y sir yn dod yn ardal beilot ar gyfer Incwm Sylfaenol i Bawb neu UBI [Universal Basic Income].