Fyth ers llofruddiaeth erchyll Sarah Everard yn Llundain ddechrau’r mis hwn, a’r ymgyrchu dilynol dros hawl merched a menywod i fyw eu bywydau’n ddiogel, heb ofn, dw i wedi bod yn stryglo.