Yn y capel, wrth y bar, ar lwyfan, ar lan y môr neu ar gopa mynydd – mae ‘canol llonydd’ pawb yn rhywle gwahanol. Roedd yn fwy o sioc i fi na neb fod f’un innau i’w ganfod mewn campfa.