Mae criw o actorion o’r Gogledd wedi dod at ei gilydd i gynnig cefnogaeth a rhannu profiadau yn ystod y cyfnod clo. Maen nhw newydd gwblhau pum ffilm fer ar y thema ‘Cariad’ ac yn gobeithio eu dangos yn Theatr Clwyd ac mewn gwyliau ffilm yn ystod y misoedd nesaf…