Mae’r tri murlun barddol a grëwyd gan ddisgyblion mewn tair ysgol, wrth weithio gyda Bardd Plant Cymru a’r artist Bryce Davies, wedi ennyn ymateb cadarnhaol tu hwnt.

Dyna ddywed trefnydd yr ymgyrch ar ran World Wildlife Fund (WWF) Cymru, sy’n dweud bod yr elusen nawr yn ystyried atgynhyrchu’r syniad yn Lloegr.