Mae Iolo Penri yn tynnu lluniau “ers erioed”, ac yn ennill ei fara menyn yn ffotograffydd proffesiynol ers ugain mlynedd a mwy.

Yn wyneb cyfarwydd o gwmpas tref Caernarfon, mae wedi bod yn cofnodi’r dref a’i phobol yn ystod blwyddyn o bandemig…