Gyda phobol yn heidio i chwarae gwyddbwyll yn sgîl llwyddiant y gyfres deledu The Queen’s Gambit, mae’r gêm yn fwy poblogaidd nag erioed.

Mae Bethan Gwanas wedi bod yn addasu nofel o’r enw Check Mates i’r Gymraeg, ac yma mae hi’n egluro pam…