Mae Teleri Glyn Jones yn newyddiadurwraig gyda BBC Cymru ers 2013 ac yn ohebydd gwleidyddol ers 2019. Daw hi’n wreiddiol o bentref bach Star y tu allan i Lanfairpwll yn Sir Fôn. Ar ôl astudio llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caeredin, mi gwblhaodd gwrs ôl-radd mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi’n “llyncu llyfrau” ac mae ganddi TGAU mewn dawns.

Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen