Mae gennym i gyd rywfaint o fasophobia, sef ofn cwympo. Rhannwn yr ofn gydag anifeiliaid eraill, megis cywion, llygod ffrengig a chathod bach.

A dweud y gwir, mae’n ofn digon call. Hebddo, byddem oll mewn perygl o gamu oddi ar ddibyn serth, heb feddwl ddwywaith.