Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Wales: The First & Final Colony gan Adam Price. Mae gyda fi barch anferth i Adam Price, un o brif wleidyddion Cymru a ffrind agos ers degawdau. Mae’r gyfrol yn cadarnhau pam fod cynifer o bobol yn ei barchu.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd