Mae cyflwynydd newydd Heno yn byw yn y Bont-faen ym Mro Morgannwg gyda’i gŵr, Doug, a’u plant Seren (7), Mabli (5) a Nant (3). Cyn cychwyn teulu, fe dreuliodd y ferch o ardal y Bala flynyddoedd yn cyflwyno ar deledu yn Los Angeles…

Beth fyddwch chi’n ei wneud ar Heno?

Cyflwyno yn y stiwdio efo Rhodri [Owen] bob nos Lun a nos Wener, ac efallai fydda i’n pigo fyny ambell ddiwrnod arall.

Rydw i’n trio sortio rhywun i edrych ar ôl y plant, dyna’r peth mwya’.