Diolch i Max Hastings, yr arbenigwr ar ramadeg Gymraeg, am gyfuno gwers iaith a chyngor gwleidyddol…