Yn dynn ar sodlau’r fersiwn newydd o ‘Dwylo Dros y Môr’, mae dros 100 o blant, athrawon a rhieni wedi ail-recordio clasur Edward H Dafis, ‘Ysbryd y Nos’.