Roeddwn i mor drist wrth glywed y newyddion am farwolaeth Dai Davies. Roedd Dai yn gymeriad hoffus ac yn gyfarwydd i bawb fel chwaraewr, sylwebydd a chenedlaetholwr.