Bu’r ymateb i farwolaeth y Capten Syr Tom Moore yn anhygoel.

Cafodd sylw mawr ar y sianeli newyddion 24 awr. Neilltuwyd rhaglenni radio a theledu eraill yn gyfan gwbl iddo. Llenwodd papurau newydd dudalennu lu gyda theyrngedau iddo.