DARN BARN

Yn ogystal â bod yn gyn-Weinidog Treftadaeth Cymru, mae Rhodri Glyn Thomas hefyd yn gyn-Lywydd y Llyfrgell Genedlaethol.