Portread y cartwnydd Siôn Tomos Owen o Dafydd Llewelyn