Barry Eveleigh

Tua phedair blynedd yn ôl fe ddechreuodd y ffotograffydd Barry Eveleigh dynnu lluniau o hen gapeli Cymru. Pwrpas y prosiect yw cofnodi rhan bwysig o hanes a diwylliant Cymru wrth i fwy a mwy o gapeli gau eu drysau…