Fe gafodd yr actor 31 oed ei fagu ym mhentrefi Trimsaran a Chrwbin yn Sir Gaerfyrddin, ac mae wedi portreadu’r cymeriad ‘Iolo’ yn Pobol y Cwm ers pan oedd yn 19 oed…

Ydach chi’n cael eich adnabod gan bobol ar y stryd ac ati?

Rwy’n credu bod mwy o bobol ddi-Gymraeg yn dod lan ata ti, na phobol Gymraeg.

Maen nhw jesd yn dod lan i siarad gyda ti, sy’n ffein.

A beth am ffans o dramor?