Gyda Llywodraeth Cymru yn awyddus i newid eu polisi amaeth i wobrwyo ffermwyr sy’n parchu’r amgylchedd, mae Golwg wedi holi Polly Davies o Fferm Organig Slade ger Pen-y-bont ar Ogwr…

Cyd-ffermio law yn llaw gyda natur gydol y flwyddyn sydd wrth wraidd llwyddiant Fferm Organig Slade, nepell o Fae Dwnrhefn ger pentref bach Sant y Brid i’r de o Ben-y-bont ar Ogwr.