Roedd y blogwyr yn gorfod sgrifennu wrth i ddedlein terfynol arall ddod a mynd yn y trafodaethau Brexit. Y broblem, yn ôl John Dixon, yw nad oes neb – neb – yn gwybod beth fydd y canlyniad…