Ew!

Mae gennym Gymry Cymraeg restr hirfaith o eiriau gwych sy’n disgrifio’r teimladau cryf sy’n gallu cydio ynom o bryd i’w gilydd.

Yn wir, mae’r holl-gynhwysfawr Geiriadur Prifysgol Cymru yn llawn o eiriau defnyddiol.

Megis dedlid, sef poen neu alaeth: Dchr. 14g. H 14a18, dy gynnif dylif dedlid gymein (Gwalchmai).