Er nad yw ‘Democratiaid Rhyddfrydol’ a ‘chyffro’ yn tueddu i gyd-gerdded law yn llaw, roedd yna damaid bach o ddrama gan y blaid yr wythnos hon.

Mae bellach wedi dod i’r amlwg mai William Powell fydd yn sefyll tros y blaid ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed yn etholiad y Senedd y flwyddyn nesa’.

Kirsty Williams, yr unig AoS Democratiaid Rhyddfrydol, biau’r sedd ar hyn o bryd.