Fe gymerodd tri chynnig cyn i Lisa Fearn wireddu ei breuddwyd i agor caffi yng Nghaerfyrddin, sef Y Sied yng Nghanolfan Rhodfa Santes Catrin. Mae’r gogyddes deledu ac awdur hefyd yn rhedeg ysgol goginio Pumpkin Patch yn ei chartref…