Bu farw Gwyn Jones o Landwrog [ger Caernarfon] yr wythnos yma, yn 85 oed. Mae’n bosib iawn eich bod chi erioed wedi clywed am Gwyn – mae’n rhaid i fi gyfaddef, er mawr gywilydd i mi, doeddwn i heb glywed ei enw o’r blaen.