Y storïau yr yden ni’n eu creu sy’n aml yn llywio ein bywydau. Rhyw syniad bach athronyddol fel yna sydd wrth wraidd peth o’r blogio diweddar. Dyna i chi ffrancsais.blogspot.com wedi cael llond bol ar stori flynyddol mis Tachwedd…