Mae yna lu o newyddiadurwyr profiadol ar y Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol, ac maen nhw yn galw ar Lywodraeth Cymru i Gymreigio gwasanaethau newyddion y wlad