Golwg ar Lyfrau – Tri ar y tro         

Y Wraig ar Lan yr Afon gan Aled Jones Williams

Y Nofel

“Rhyw lun ar thrulyr” ydi disgrifiad Aled Jones Williams o’i nofel newydd. “Neu o leiaf yn defnyddio ambell gonfensiwn thrulyrs. Yn symlach fyth, gwraig yn symud i fyw o fama i nunlla ac oblygiadau hynny.”

Yr Adolygwyr

Lois Roberts, Athrawes Hanes. Yn wreiddiol o Langefni yn Sir Fôn ond nawr yn byw yn Llanfairfechan, Conwy.