Portread o Llywelyn ap Gwilym

Roedd 2019 yn flwyddyn fawr i’r mudiad cenedlaetholgar, ac mi all allech ddadlau mai Llywelyn ap Gwilym sydd i’w ddiolch am hynny.

Cynhaliwyd tair gorymdaith fawr y llynedd yng Nghaerdydd, Caernarfon a Merthyr Tudful; denwyd miloedd ar filoedd; a chafodd y cyfan ei drefnu gan Bawb Dan Un Faner Cymru (AUOB Cymru).