Fe ddechreuodd y caffi yng Nghaerdydd fel siop yn gwerthu planhigion i’r tŷ. Mae’r perchennog Stephen Peckham bellach wedi ehangu’r fenter i gynnwys caffi llysieuol a figan sydd â phwyslais ar gynnyrch lleol.

Therapiwtig