Dydy gemau rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon erioed wedi bod yn bethau hardd. Efallai bod Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi dangos gweledigaeth tymor hir pan wnaethon nhw wrthod chwarae’r wlad newydd ar ôl y rhaniad rhwng Gogledd a De Iwerddon yn 1921.