“Gwnewch gymaint o dda ag y gallwch. Ymhob ffordd y gallwch. Ymhob man y gallwch. Bob tro y gallwch. I gynifer o bobl ag y gallwch. Gyhyd ag y gallwch.” John Wesley.

“Mae pob gweithred dda, waeth pa mor fychan, yn werthfawr.” Aesop.

“Cwestiwn pwysicaf bywyd: Pa dda rydych chi’n ei wneud i eraill?” Martin Luther King yr Ieuengaf.

“Rhowch eich dwylo i wasanaethu, a’ch calon i garu.” Y Fam Teresa.

“Mae’r caredigrwydd lleiaf yn werth mwy na’r bwriad mwyaf.” Oscar Wilde.