Gyda thai yn bwnc llosg ar hyn o bryd, dyma Peri Sophos yn trafod gwahanol agweddau ar y farchnad. Mae’n Rheolwr-Gyfarwyddwr Performance Properties ym Mhorth Tywyn, i’r gorllewin o Lanelli. Mae’r cwmni yn arbenigo ar bob agwedd ar brynu eiddo ar gyfer ei osod i denantiaid yn breifat…