Mae arolwg diweddar gan y Gynghrair Cefn Gwlad yn dweud bod 91% o 8,000 o bobol a holwyd yng Nghymru yn meddwl bod troseddu yn broblem sy’n cael “effaith arwyddocaol” ar gymunedau gwledig.