Mae’r sylwebydd Huw Llywelyn Davies yn dweud bod trefn gemau rygbi Cymru yn yr hydref yn codi cwestiynau, ond yn debygol o “lanw’r bwlch” sydd wedi’i adael yn ariannol yn sgil y pandemig eleni…

Fis nesa’ bydd rygbi rhyngwladol yn dychwelyd a chwaraewyr Cymru yn gorffen y Chwe Gwlad, cyn mynd yn eu blaenau i gymryd rhan mewn cystadleuaeth newydd sbon danlli.