Mae Caryl Parry Jones wedi cyhoeddi ei phedwerydd llyfr yng nghyfres ‘Tomos – Llygoden y Theatr’ …

Yn ei llyfr newydd mae Caryl Parry Jones wedi ceisio dysgu plant bach mai peth da yw’r gwahaniaethau sy’n bodoli rhwng pobol.