Ynghanol yr helynt am Lywodraeth San Steffan yn torri cytundeb rhyngwladol ac, o bosib, yn torri’r gyfraith, mae’n bwysig cofio am fygythiad mawr arall Mesur y Farchnad Fewnol.

Bygythiad i ddatganoli ydi o, ond nid bygythiad cwbl newydd chwaith. Roedd y rhybuddion yno o’r funud y llwyddodd Brexit.