Mae cwmni sy’n dosbarthu bwyd a diod ar hyd a lled y wlad i deuluoedd a siopau “yn agor rhesi o gyfrifon newydd bob wythnos”…

Eleni bu yn rhaid i Blas ar Fwyd ddygymod gyda dwy glec i’w busnes – llifogydd a choronfeirws.