Mae cwmni theatr o Gastell Nedd wedi dal ati ac addasu yn ystod y pandemig, er mwyn sicrhau y bydd ysgolion yn cael blas ar ddrama sy’n trafod mewnfudwyr…

O ddiwedd y mis, fe fydd plant ysgolion cynradd Cymru yn cael gwrando ar gyfres ddrama radio am un o ddigwyddiadau mawr yr Ail Ryfel Byd.