Mae Cymro yn arbenigo ar wledydd sy’n datblygu systemau yn y gofod er mwyn gallu cyfrannu at rhyfeloedd ar y ddaear…

Yn ei lyfr newydd War in Space: Strategy, Spacepower, Geopolitics mae Cymro yn rhoi blas i ni o’r gwledydd sy’n flaengar o ran datblygu systemau yn y gofod, ac sydd â’r gallu i’w defnyddio at ddibenion rhyfela ar y ddaear.