Mae Elan Evans yn dwlu ar Gaerdydd, yn dod o deulu roc a rôl, ac yn medru troi ei llaw at bach o bopeth.

Cyflwynwraig radio a threfnydd gigs yw hi yn bennaf, ond mae hefyd wedi treulio rhan helaeth o’i bywyd yn actio.

Dros gyfnod yr Eisteddfod AmGen mae wedi bod yn cynnal cyfweliadau â cherddorion, ac yn cadeirio trafodaethau am y sîn roc Gymraeg.

Mae cerddoriaeth a’r celfyddydau yn ei gwythiennau, ac mae’n dod o linach o ffigyrau Cymreig tra adnabyddus.